O společnosti PRO-CONSULT s.r.o.

Projektová a inženýrská kancelář byla založena v roce 1991 nejdříve jako fyzická osoba PRO-CONSULT a od roku 2002 působí na trhu jako právnická osoba PRO-CONSULT s.r.o. Ve firmě je zaměstnáno celkem 7 kmenových zaměstnanců z nichž dva mají autorizaci v oboru dopravní stavby.

Společnost se zabývá projektováním veškeré technické infrastruktury (převážně komunikace, kanalizace, vodovod a plynovod) včetně veškeré inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných průzkumů a rozborů.

Organizace zavedla a udržuje systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016 "Projektová činnost ve výstavbě". Kromě výše uvedených profesí organizace zajišťuje veškeré práce spojené se zajištěním zakázek - geodetické práce, projekty elektro, hlukové a exhalační studie, rozpočtové práce apod. Organizace je plně vybavena počítačovou technikou včetně nejnovějšího softwaru (AutoCad, MicroStation, Microsoft Office, InRoads V8, další doplňující programy).

Organizace je pojištěna u České pojišťovny a.s. v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu činnosti do výše 5.000.000,- Kč.

Obory naší činnosti

Projektové dokumentace (stávajících stavů, pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro realizaci staveb a skutečného provedení stavby)

Projektové studie

Inženýrská činnost

Propočty a rozpočty stavebních prací

Expertní a poradenská činnost

Výkon autorského a technického dozoru

Vybrané reference

Územně plánovací dokumentace

 • Územní plán města Tetín
 • Územní plán zóny města České Budějovice – část doprava
 • Územní plán města Turnov – část doprava
 • Územní plán Květnice
 • Územní plán Sibřina

Urbanistické studie

 • Urbanistická studie Praha – Ďáblice - 1994, 2000
 • Urbanistická studie Praha – Podbaba – část doprava
 • Urbanistická studie Praha – Sladovny – část doprava
 • Urbanistická studie Turnov – část doprava
 • Urbanistická studie Kyje – část doprava

Komunikace

 • OMI MHMP
 • Stavba č. 0133 TV Ďáblice etapa 0003 Komunikace centrum, Liběchovská
 • Stavba č. 0133 TV Ďáblice etapa 0003 Komunikace centrum, Prácheňská
 • Stavba č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0001 Brigádnická, komunikace Osinalická, Kučerové
 • Stavba č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0002 Komunikace

Inženýrské sítě

 • OMI MHMP
 • Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice , etapa 0005 Vinice – kanalizace
 • Stavba č. 0092 TV Zličín, etapa 0009 Do Zahrádek – vodovod, kanalizace
 • Stavba č. 0114 TV Stodůlky, etapa 0005 IS ostatní
 • Stavba č. 9631 Rekonstrukce vodárny Podolí
Zobrazit více referencí

Kontakty

Adresa společnosti:

PRO-CONSULT s.r.o.
Jankovcova 1055/13
Praha 7, 170 00

Kontakty na společnost:

tel.: 266 712 288
email: info@proconsult.design
http://www.proconsult.design

Identifikační údaje:

IČ: 26509172
DIČ: CZ26509172
Zápis v obchodním rejstříku: odd.C, vl.86644

Kontaktní formulář

Spojení na jednotlivé zaměstnance

Petr Coufal

ředitel a jednatel společnosti
petr.coufal@proconsult.design

Marta Bonnerová

prokura
marta.bonnerova@proconsult.design

Ing. David Bartůšek

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
david.bartusek@proconsult.design

Lukáš Kulhánek

samostatný projektant
lukas.kulhanek@proconsult.design

Blanka Bělohlavá

samostatný projektant
blanka.belohlava@proconsult.design

Vojtěch Plecitý

samostatný projektant
vojtech.plecity@proconsult.design

Pavel Soudek

samostatný projektant
pavel.soudek@proconsult.design

Společnost PRO-CONSULT s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016
© 2019 PRO-CONSULT s.r.o.